Privacy beleid


Fittastic Food, gevestigd aan Reyckenborg 65, 6228CT te Maastricht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens.
https://www.fittasticfood.nl
Reyckenborg 65, 6228CT te Maastricht
+31682469882

Persoonsgegevens die wij verwerken.
Fittastic Food verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Telefoonnummer
- Adresgegevens
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer
- IP-adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken.
Fittastic Food verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
- Gezondheid
- Biometrische gegevens

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
Fittastic Food verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van jouw betaling.
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Om goederen en diensten bij je af te leveren.
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren.
Fittastic Food bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor jouw persoonsgegevens: persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor onze dienstverlening. Daarom bewaren wij jouw persoonsgegevens zolang je gebruik maakt van onze diensten. Na beëindiging van de overeenkomst worden jouw persoonsgegevens uiterlijk binnen 2 weken verwijderd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen.
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Fittastic Food en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Fittastic Food wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen.
Fittastic Food neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via
info@fittasticfood.nl.